Gamle murstein - Med sjel og historie

Gamle Mursten har, som de eneste, løst utfordringen med å rense gammel murstein på forsvarlig vis. Med patentert teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursteiner i timen og dermed bidra til å sikre miljøet for fremtidige generasjoner.

HVER GANG DU BRUKER 2000 GAMLE MURSTEINER I STEDET FOR NYE, SPARER DU MILJØET FOR 1 TONN CO2.
Kilde: Den danske rådgivningsvirksomheten Niras

Gå til gamlemursten.dk for mer info